hội chứng anh mến

ANH MẾN MẮC BỆNH HIẾM GẶP MRS, CA ĐẦU TIÊN TẠI...

Trải qua nhiều đợt thăm khám, xét nghiệm, phẫu thuật, chẩn đoán bệnh. Bệnh Viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc,...