Những bệnh có thể chữa bằng tế bào gốc

Công nghệ sinh học tế bào gốc “bước đột phá mới”

Công nghệ sinh học tế bào gốc được coi là một bước chuyển đột phá hoàn toàn mới. Trong y...

Tế bào gốc và những công dụng bất ngờ trong thẩm...

Trong những năm gần đây, tế bào gốc đang được rất nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu quan...