tiêm ngừa covid-19

Tiêm vaccine mũi 2 quá hạn hậu quả sẽ như thế...

Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã và đang tiếp tục thực hiện công tác tiêm chủng phòng ngừa dịch...

Những điều cần chuẩn bị trước & sau tiêm vaccine Covid-19

Cho đến thời điểm hiện tại, vaccine vẫn là giải pháp tối ưu nhất để khống chế đại dịch Covid-19....