cắt mí mắt có ảnh hưởng gì đến tướng số không

Cắt mí mắt có ảnh hưởng gì đến tướng số không?

Thực tế, chưa có một cơ sở nào khẳng định cắt mí mắt có ảnh hưởng gì đến tướng số...

Chat

[X]