tái phẫu thuật

Tái phẫu thuật mũi hỏng có hiệu quả không? Nơi chỉnh...

Tái phẫu thuật mũi hỏng được xem là phương pháp cứu tinh của nhiều “nạn nhân” khi không may gặp...

Bệnh viện JW tiên phong trong điều trị biến chứng thẩm...

Bác sĩ Tú Dung cho biết, số trường hợp biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ lỗi được Bệnh viện...

Tìm lại giá trị thật phẫu thuật thẩm mỹ: Thẩm mỹ...

Thẩm mỹ điều trị không chỉ đơn giản là cải thiện nhan sắc bình thường đẹp hơn mà giờ đây...