Ngân hàng tế bào gốc

Chữa bệnh tự kỷ bằng tế bào gốc là như thế...

Phương pháp chữa bệnh tự kỷ bằng tế bào gốc đang ngày càng có hiệu quả tích cực hơn. Nhiều...

Tác dụng của tế bào gốc đến từ Mỹ trong thẩm...

Tế bào gốc là một phát hiện lớn của y học hiện đại. Tế bào gốc được nghiên cứu và...

Tế bào gốc và những công dụng bất ngờ trong thẩm...

Trong những năm gần đây, tế bào gốc đang được rất nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu quan...

Tế bào gốc nội sinh ánh sáng mới trong hướng điều...

NTế bào gốc nội sinh được sử dụng như một phương pháp mới để điều trị bệnh. Trong những năm...