nâng mũi 7 ngày mà vẫn còn sưng

Nguyên nhân và cách xử lý: nâng mũi 7 ngày mà...

Có người nâng mũi chỉ khoảng 1-2 ngay hết sưng đau, nhưng lại có trường hợp nâng mũi 7 ngày...